Fimbul Design

Fimbul Design er et innovativt designbyrå som satser på alt fra møbeldesign, til produkt- og interiørdesign. De har siden oppstarten satset målrettet på å utvikle produkter og løsninger som holder høy standard.

Fimbul Design var et av de første navnene som ble aktuelle for 100serie. Det var derfor svært gledelig at de valgte å bli med på prosjektet.

Ung bedrift

Fimbul er en ung bedrift som først ble etablert i 2015. Det var Jo Korneliussen og Kristian Aarseth som startet dette designbyrået. I løpet av kort tid har de bevist at de har mye å tilføre bransjen i fremtiden. Det var derfor helt naturlig å spørre denne bedriften om å delta i prosjektet. Fimbul har alle de kvalitetene som 100serie ønsker å promotere. De er en norsk designbedrift som har ambisjoner, og evne til å markere seg på toppnivå.

Norrønt navn

Fimbul er et ord som er hentet fra norrøn mytologi. Ordet betyr en sterk og mektig vinter. Dette passer bra for en norsk bedrift som ønsker å skille seg ut. Byrået har selv uttalt at de ser på navnet som et uttrykk for solid norsk design med fokus på tradisjoner, funksjonalitet og historiefortelling. Dette er en god beskrivelse av de produktene som designbyrået har utformet så langt. Dette er en bedrift med en tydelig identitet som skinner gjennom i alt de foretar seg.

Designfilosofi

Fimbul har en designfilosofi som fokuserer på å finne frem til problemene og løse dem på en god måte. De benytter derfor grundig analyse for å kartlegge hva som må gjøres. Fimbul Design ønsker å skape løsninger som har den rette balansen mellom ulike hensyn som funksjonalitet, skjønnhet og materialer. Denne tilnærmingen er en av suksessfaktorene som har gjort de eksepsjonelle resultatene mulige. En tydelig filosofi er en forutsetning for alle som vil lykkes i denne bransjen. Fimbul Design skjønte dette tidlig, og har holdt seg til sine egne verdier hele veien.

En viktig bidragsyter

Fimbul Design har vært en viktig bidragsyter for 100serie helt fra starten. Bedriften har engasjerte ansatte som har kastet seg over utfordringene på strak arm. Vi er veldig fornøyde med den innsatsen som de har lagt ned. De har hele tiden vist engasjement, og tatt initiativ til dialog rundt prosjektet. I tillegg har de skapt et fantastisk produkt som vi ser frem til å vise frem på vår utstilling. Publikum har all grunn til å være spente på resultatet.

Store muligheter

Det er ingen tvil om at dette er et designbyrå som har store muligheter for å ekspandere internasjonalt. Fimbul Design er et byrå som alle bør få opp øynene for. Vi håper at 100serie kan være med på å skape mer oppmerksomhet rundt det imponerende arbeidet de gjør. Dette er en bedrift som virkelig definerer essensen i det vårt prosjekt handler om.

Fimbul Design er blant de mest spennende aktørene innenfor norsk design. De har opparbeidet seg en god posisjon i markedet på svært kort tid. Denne designbedriften har alle muligheter til å lykkes på det høyeste nivået. De har bidratt sterkt til å gjøre 100serie til et vellykket prosjekt.

Privacy Policy