Om grafisk design

Grafisk design har en lang historie både i Norge og i resten av verden. I dag foregår slik design for det meste ved hjelp av digitale verktøy.

Grafisk design er viktig for alle som ønsker å presentere informasjon på en estetisk god måte. Dette er tilfellet uavhengig av om man representerer en bedrift eller en annen type organisasjon.

Lange tradisjoner

Grafisk design er ikke noe som er kommet med internettalderen. Denne typen design var også svært vanlig før datamaskinen var oppfunnet. Da ble denne typen arbeid utført med mer primitive hjelpemidler. Likevel har digitaliseringen ført til store fremskritt på dette området. Nye programvarer har gjort at designere har mange flere muligheter enn tidligere. Med en datamaskin kan man effektivt skape ting man tidligere brukte lang tid på. I dagens samfunn er grafisk design svært viktig for de som ønsker å profilere seg.

Mange bruksområder

Grafisk design har svært mange bruksområder. Denne stilarten omfatter blant annet logoer, grafisk profil, reklamemateriale og elementer på nettsider. De fleste bedrifter og organisasjoner har stort behov for denne typen design. Alle som ønsker å presentere informasjon eller selge et produkt er avhengig av god estetikk. Derfor er det ikke overraskende at dette er en så stor bransje i verden. Det er liten tvil om at grafisk design bare blir viktigere for hver dag. Med større konkurranse i næringslivet så blir fokuset på markedsføring enda høyere. Kampen om de beste designerne er større enn noen gang tidligere.

En bransje i endring

Denne bransjen er hele tiden i endring på grunn av den teknologiske utviklingen. De som jobber med grafisk design må hele tiden tilpasse seg nye krav og muligheter. Om man ikke følger med så vil man gjøre seg selv irrelevant. Samtidig utfordres den norske bransjen av utenlandske aktører. Det er ikke nødvendig å være plassert i Norge for å drive med denne typen arbeid. I den moderne verden er det derfor slik at norske designere noen ganger må konkurrere med arbeidere i lavkostland. Dette skaper et press mot det høye kostnadsnivået i Norge. Det er all grunn til å tro at det vil bli store endringer på dette feltet i fremtiden.

Grafisk design i 100serie

Grafisk design er en viktig bransje i Norge, og det var derfor naturlig å inkludere slike bedrifter i 100serie. Prosjektet har først og fremst fokus på å få frem de mest sentrale disiplinene innenfor norsk design. Derfor var det svært positivt å få med aktører innenfor grafisk design på laget. Dette tilfører utstillingen noe ekstra som det hadde vært vanskelig å få til uten representanter for denne bransjen. Det er heldigvis mange dyktige designbyråer innenfor grafisk design i Norge.

Grafisk design er en tradisjonsrik stilart som har gått gjennom en revolusjon etter at man gikk over til digitale verktøy. Bransjen er i rivende utvikling, og innovasjonskraft er helt avgjørende for å lykkes i dag. Norske bedrifter opplever stadig et press fra konkurrenter i lavkostland. Det blir derfor stadig viktigere å kunne tilby noe unikt. Norske designbyråer må skille seg ut for å være konkurransedyktige i et internasjonalt marked.

Privacy Policy