Om industriell design

Industriell design er med på å skape de fleste produktene vi har i livene våre. Dette er med andre ord en omfattende sjanger som har stor innvirkning på verden.

Denne formen for design har eksistert helt siden man begynte med masseproduksjon. Utviklingen på området har vært enorm.

Omgitt av design

Vi er alle omgitt av industriell design. For å unngå dette må man nærmest leve uten moderne hjelpemidler, og det gjør de færreste. Industriell design tar utgangspunkt i å gi estetikk og funksjonalitet til masseproduserte produkter. Eksempler på dette er alt fra mobiltelefoner til kjøleskap og biler. Design er i dag en integrert del av nærmest alle produkter som kommer for salg. Det er rett og slett ingen vei utenom for de som vil tiltrekke seg et marked. Bedrifter bruker derfor store summer på industriell design. Dette er veldig viktig for å lykkes i møte med potensielle kunder. De som satser mye på design har større forutsetninger for å oppnå suksess. Mange prioriterer estetikk like høyt som funksjonalitet.

En del av prosessen

Industriell design er har likevel sine begrensninger. Først og fremst så utformer designerne de estetiske løsningene. De arbeider ikke med å utvikle tekniske løsninger. Det er derimot ingeniørene som sørger for at for eksempel en vaskemaskin fungerer på en god måte. Designerne bygger det som er rundt de tekniske løsningene, og det er dette som man først får øye på. Derfor er samspillet mellom disse gruppene helt avgjørende når man skal skape et godt produkt.

Storstilt utvikling

Det skjer stadig nye ting innenfor industriell design. Den globale konkurransen gjør at kampen om kundene blir stadig større. Derfor blir design enda mer etterspurt av de som vil lykkes med nye produkter. Utviklingen går så fort at designerne hele tiden er nødt til å holde følge om de skal overleve. Videreutvikling og læring er nøkkelen for de som ønsker å henge med.

En viktig del av 100serie

Det var helt utenkelig at vi skulle lage et slikt prosjekt uten å ha med industriell design. Denne disiplinen er helt selvskreven når man skal presentere det beste innenfor norsk design. Derfor var det svært gledelig at denne bransjen var såpass villige til å delta. Industriell design har gjort 100serie til en mye bedre utstilling enn det som hadde vært mulig uten. Vi har gjort vårt beste for å sette sammen de forskjellige bidragene på en meningsfull måte. Slik håper vi å sette alt i sammenheng slik at det er enkelt å forstå konseptene.

Industriell design er med på å forme livene våre på utrolig mange måter. Alle de hjelpemidlene vi benytter i hverdagen er et resultat av en designprosess. De fleste benytter masseproduserte ting som har blitt utformet ved hjelp av industriell design. Denne typen produksjon har blitt den mest utbredte på grunn av de økonomiske fordelene. Konkurransen blir stadig større, og design blir derfor prioritert enda høyere enn tidligere. Dette har ført til en enorm utvikling innenfor industriell design. Det kommer stadig nye designere med kreative konsepter. Industriell design vil nok bli enda viktigere i fremtiden.

Privacy Policy